Historik

ABIA Industriautomatik har djupa rötter. Företaget grundadas redan 1966 och har, under olika ägarkonstellationer, varit verksamt i över 45 år.

1966

Företaget grundas av Gunnar Gustafsson och Sven Sundberg.
Konstruktionen förläggs i Stockholm, tillverkningen i Vålberg.

1982

Företaget expanderar och bildar dotterbolaget ABIA Konsult.
Bolagen växer till totalt mer än 100 anställda.

I maj försätts moderbolaget i konkurs. Dotterbolaget lever vidare.

1982

Konkursboet övertas av nya ägare under namnet AB Nya ABIA Industriautomatik.

1990

ABIA övertar verksamheten inom KAMIC Automatik.
Nya verksamhetsgrenar introduceras.

1996

Bolaget ombildas på nytt med ny ägarbild.
Thomas Osbrink går in som ensam ägare.

Nuvarande ägare börjar sin anställning.

1998

Kenneth Dahlgren och Bength Rönngren förvärvar bolaget

2009

2015

Peter Dahlgren och Christian Gustafsson övertar bolaget.

Peter Dahlgren tar över ägandet ensam.