Ansvar för hela produktionskedjan

Lång erfarenhet och heltäckande elkompetens ger oss förutsättningar att ta oss an såväl enstaka, isolerade arbetsmoment som totaltåtaganden kring kompletta projekt.

Vi tar gärna ett helhetsgrepp med ansvar för samtliga led i produktionskedjan.

• Programmering och konstruktion
• Produktion
• Montage/installation
• Service

Omfattningen av vårt engagemang bestämmer du som kund.