Om ABIA

Vår verksamhet är bred. Med gedigen elkompetens kan vi gå på djupet i det mesta vad gäller el-, styr- och reglerteknik. Vi tar oss an likväl små som stora projekt.

 

 

Kärnan i vår verksamhet ligger i den egen verkstaden där erfarna elektriker/montörer utvecklar och färdigställer kompletta enheter. Med kund-, alternativt egenutvecklade, underlag bygger vi färdiga skåp, pulpeter, lådor och ställverk. Ansvaret sträcker sig hela vägen, från plåtarbetet till montage av komponenter, kablage och utrustning.

Våra kunder finns ofta bland professionella beställare inom process- och verkstadsindustrin men vi har även bra och långsiktiga samarbeten med konstruktörer, elkonsulter och kommunala förvaltningar.