Skip to main content

Om abia

Djupa rötter

AB ABIA Industriautomatik grundades redan 1966 och har, under olika ägarkonstellationer, varit verksamt i över 45 år.

Vår verksamhet är bred. Med gedigen el-kompetens kan vi gå på djupet i det mesta vad gäller el-, styr- och reglerteknik. Vi tar oss an likväl små som stora projekt.
Kärnan i vår verksamhet ligger i den egen verkstaden där erfarna elektriker/montörer utvecklar och färdigställer kompletta enheter. Med kund-, alternativt egenutvecklade, underlag bygger vi färdiga skåp, pulpeter, lådor och ställverk. Ansvaret sträcker sig hela vägen, från plåtarbetet till montage av komponenter, kablage och utrustning.
Våra kunder finns ofta bland professionella beställare inom process- och verkstadsindustrin men vi har även bra och långsiktiga samarbeten med konstruktörer, el-konsulter och kommunala förvaltningar.

Historik

1966
Företaget grundas av Gunnar Gustafsson och Sven Sundberg.
Konstruktionen förläggs i Stockholm, tillverkningen i Vålberg

1982
Företaget expanderar och bildar dotterbolaget ABIA Konsult.
Bolagen växer till totalt mer än 100 anställda.
I maj försätts moderbolaget i konkurs. Dotterbolaget lever vidare.

1982
Konkursboet övertas av nya ägare under namnet AB Nya ABIA Industriautomatik.

1990
ABIA övertar verksamheten inom KAMIC Automatik.
Nya verksamhetsgrenar introduceras.

1996
Bolaget ombildas på nytt med ny ägarbild.
Nuvarande ägare Peter börjar sin anställning.

1998
Bolaget får nya ägare

2009
Peter Dahlgren och Christian Gustafsson övertar bolaget.

2014
Peter Dahlgren tar över ägandet ensam.

Verkstad

Utvecklar och producerar el-/automatiksskåp och pneumatikskåp. Skåpen byggs i stora och ändamålsenligas lokaler av erfaren produktionspersonal.

Företaget

AB ABIA Industriautomatik ägs och leds av Peter Dahlgren. Företaget har en gedigen historik med en verksamhet som går tillbaks ända till 1966.

Huvudkontor och verkstad finns i värmländska Vålberg, några kilometer väster om Karlstad. I egen fastighet ryms såväl kontor som egen verkstad.